O NAS

Stowarzyszenie Polsko-Chińskie Na Rzecz Kultury i Sztuki to organizacja pozarządowa, której celem jest promocja dorobku kulturowego Polski i Chin oraz budowanie trwałej współpracy między narodami obu krajów.
1. Cele Stowarzyszenia to:

a) działalność kulturalna, oświatowa, edukacyjna i promocyjna ukierunkowana na promocję dorobku kulturowego Polski i Chin.
b) popieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Chinami w dziedzinie sztuki i kultury,
c) integracja i promocja międzynarodowych środowisk twórczych,
d) popularyzacja kultury i sztuki chińskiej w Polsce,
e) popularyzacja kultury i sztuki polskiej w Chinach,
f) pogłębianie kontaktów międzynarodowych,
g) wykonywanie innych projektów pożytku publicznego mających na celu promocję kultury polskiej i chińskiej.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności kulturalnej, oświatowej, edukacyjnej, naukowej, artystycznej, informacyjnej, badawczej i dokumentalistycznej,
b) organizację krajowych i międzynarodowych spotkań, wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, konkursów, konferencji mających na celu popularyzację kultury i sztuki polskiej i chińskiej,
c) organizowanie wystaw, przeglądów i pokazów dotyczących zarówno kultury i sztuki dawnej jak i współczesnej,
d) integrowanie międzynarodowych środowisk twórczych poprzez organizację i wspieranie międzynarodowych spotkań i plenerów mających na celu wymianę doświadczeń polskich i chińskich środowisk twórczych,
e) współpracę z organizacjami mającymi podobne cele działającymi w Polsce i za granicą,
f) działalność wydawniczą.

Numer KRS 0000442088
Regon 022057193

About Author: admin

Recent Activities